Tautas deju ansamblis "Dancis" ir dibināts 1946. gadā. "Danci" vadījuši izcili profesionāļi – tautas deju speciālisti un baletmeistari Bruno Priede, Milda Lasmane, Harijs Sūna, Uldis Žagata, Alfrēds Spura un citi. Kopš 1987. gada ansambļa vadītājs ir Rolands Juraševskis. Ansambļa baletmeistari ir Sandra Vītola (kopš 2000. gada) un Iļja Vlasenko (kopš 2018. gada). Koncertmeistars – Māris Šērs (kopš 1977. gada).

"Dancis" kopj latviešu tautas deju tās visplašākajā spektrā – sākot ar etnogrāfisko deju un folkloras materiālu apdarēm un beidzot ar mūsdienu horeogrāfu veidotām jaunrades dejām. Daudzas no TDA "Dancis" tapušajām dejām kļuvušas par neatņemamu citu ansambļu repertuāru sastāvdaļu.

Ansambļa kodolu veido Latvijas Universitātes studenti un absolventi, kā arī dejotāji no visas Latvijas. Kopumā ap 100 dejotāju divos sastāvos – pamatsastāvā un vidējās paaudzes sastāvā, vecumā no 16 līdz 50 gadiem. Lielākā daļa "Danča" dalībnieku dejo jau no agras bērnības, tādēļ deja ir kļuvusi par neatņemamu viņu dzīves sastāvdaļu.

“Dancis” ir uzstājies gandrīz visās Eiropas valstīs un arī šobrīd turpina regulāri uzstāties gan Eiropā, gan tālākās zemēs. Tāpat “Dancis” piedalās deju festivālos, ir vispasaules jaunatnes un studentu festivālu, kā arī starptautisko konkursu laureāts.

Ansamblim laika gaitā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras "Dancis" ievēro ik gadu, rīkojot gan jauno dejotāju iesvētības un gadskārtējo Jaungada balli, gan arī citus tematiskos pasākumus. "Dancis" aktīvi piedalās arī dejotāju rīkotajos sporta pasākumus, paši organizējot “Draudzīgā hokeja dueli” ar TDA “Vektors” un "Danča florbola kausu". "Danča" dejotāji kopā ne vien kāpj uz skatuves, bet ir labi draugi arī ikdienā, kopā pavadot savu brīvo laiku.

Mākslinieciskais vadītājs

Rolands Juraševskis