Latvijas Universitātes Studentu teātris pirmo reizi uzstājās 1946.gadā ar kompozīciju “Dziedājums par Frici Gaili”. Teātra izveidotāja un vadītāja bija režisore Elvīra Elksne, kas tajā darbojās līdz 1950. gadam. Teātri vadījuši režisori Nora Katlape, Imants Adermanis un Ārijs Geikins. Studentu teātrī savas pirmās izrādes veidojis kustību teātra žanra aizsācējs mīms Ansis Rūtentāls.

Kopš 1993. gada LU Studentu teātri vada Visvaldis Klintsons. Viņš iestudējis M. de Gelderodes “Eskoriāls”, E. Lēmanes “Solterra”, L. Stumbres “Loto”, V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”, A. J. Stendera “Žūpu Bērtulis”, A. Strindberga “Jūlijas jaunkundze”, L. Stumbres “Liels, spoži sarkans autobuss”, A. Vampilova “Pērnvasar Čulimskā”, A. B. Valjeho “Liesmojošā tumsā” (Latvijas amatierteātru Gada izrāde 2009), J. Edlisa “Vārdu sakot – kino...”, H. Paukša “Es pagaidīšu aiz durvīm”, V. Šekspīra “Otello”. Ar Ž. Anuija “Antigone” izrādi teātris piedalījās Universitāšu teātru festivālā Bezansonā. Par šo iestudējumu Visvaldim Klintsonam piešķirta Rīgas pilsētas kultūras gada balva „Baltais zvirbulis”. Vairākus gadus teātris ieguvis augstākās pakāpes vērtējumu Latvijas amatierteātru skatē "Gada izrāde". 

Signes Nikolajevas vadībā teātrī darbojas kustību grupa, kuras iestudētās izrādes „Esmu dzīvs” un „Melnraksts” guvušas augstu novērtējumu starptautiskajos festivālos Itālijā, Bulgārijā, Baltkrievijā un Lietuvā.  

Jaunākās izrādes teātra repertuārā ir R. Tomā “Astoņas mīlošas sievietes” un N. Ikstenas „Aplamā mīla”. 2018. gadā teātrī tapušas trīs izrādes Signes Nikolajevas kustību izrāde „Pietura” un dzejas izāde bērniem „Visādi panti”, Visvalža Klintsona iestudējumā Aleksandra Volodina „Divas bultas”. Abas pēdējās izvirzītas Latvijas amatieru teātru skatei „Gada izrāde 2018.”

Teātra mēģinājumi un izrādes notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes zālē Viasvalža ielā 4A.

Studentu teātris dodas arī viesizrādēs dažādās Rīgas vietās, piemēram, uz LU Botānisko dārzu, Birojnīcu, Nacionālo bibliotēku un Sv.Ģertrūdes baznīcu un piedalās amatieru teātru festivālos, Studentu teātra dienās RTU, „Divos maija vakaros” Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā. Studenu teātris ir uzstājies Rēzeknē, Gulbenē, Brocēnos, Koknesē, kā arī ārpus Latvijas Studentu teātru festivālos Tartu, Vīlandē un Minskā.

Teātrī mainīgā sastāvā darbojas LU studenti, absolventi, zinātnieki un mācību spēki. Teātra darbības mērķis nav gatavot profesionālus aktierus, bet dot studentiem radošas pašizpaušanās iespējas dažādu žanru amatiermākslās. Teātrī apgūtās prasmes veicinājušas panākumus pedagoģijā, zinātnē, uzņēmējdarbībā, mākslā, politikā un citās jomās.

Studentu teātris apvieno savā kolektīvā cilvēkus, kurus aizrauj teātra māksla.

Režisors