Latvijas Universitātes Studentu teātris darbību sāka 1946. gadā kā Latvijas Valsts universitātes drāmas ansamblis, kuru vadīja režisore Elvīra Elksne. Teātri ir vadījuši arī tādi režisori kā Nora Katlape, Imants Adermanis, Ārijs Geikins un citi. Studentu teātrī savas pirmās izrādes veidojis arī kustību teātra žanra aizsācējs mīms Ansis Rūtentāls.

Kopš 1993. gada LU Studentu teātra mākslinieciskais vadītājs ir Visvaldis Klintsons, kurš gadu gaitā iestudējis dažādu žanru dramaturģiju. Teātra repertuārā, paralēli dramaturģijas iestudējumiem, ilggadējas aktrises Signes Nikolājevas vadībā ir veidotas vairākas kustību izrādes un dzejas izrāde bērniem.

Teātra mēģinājumi un izrādes notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes zālē Visvalža ielā 4A. Viesizrādes tiek spēlētas uz dažādām skatuvēm ne tikai Rīgā un visā Latvijā, bet arī ārvalstīs. Teātris regulāri piedalās Rīgas amatierteātru skatē „Rīga spēlē teātri”, Latvijas amatierteātru „Gada izrāde” reģionālajās skatēs, Latvijas amatierteātru salidojumos, Latvijas studentu teātra dienās, Dziesmu un deju svētkos un daudzos citos vietēja un starptautiska mēroga festivālos un pasākumos.

Gadu gaitā Studentu teātris saņēmis daudz dažādu apbalvojumu – vairākas festivālu galvenās balvas, individuālos apbalvojumus, žūrijas specbalvas, kā arī Latvijas amatierteātru augstāko apbalvojumu „Gada izrāde 2009” ar V.Klintsona iestudējumu A.B.Valjeho “Liesmojošā tumsā”.

Teātrī mainīgā sastāvā darbojas LU studenti, absolventi un mācību spēki. Teātra darbības mērķis nav gatavot profesionālus aktierus, bet gan dot studentiem radošas pašizpaušanās iespējas dažādu žanru amatiermākslās. Studentu teātris apvieno savā kolektīvā cilvēkus, kurus aizrauj teātra māksla.

Teātra repertuārā šobrīd: R.Tomā „Astoņas mīlošas sievietes”, A.Volodins „Divas bultas”, dzejas izrāde bērniem „Visādi panti”, L.Helmane „Tā iemīlējusies zoss” (oriģ. „Rudens dārzs”) un E.A.Po „Nodevīgā sirds”.

2022. gada nogalē Studentu teātris ar iestudējumu fragmentu izrādi atzīmēja savu 75. jubileju un ilggadējā dalībnieka Andrēja Krūmiņa 50 gadu teātrī jubileju.

Režisors