Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vīru vokālais ansamblis "Dancis"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.05.2012

Tālrunis: 297710201989. gada pavasarī LU deju ansambļa „DANCIS” dalībnieces Guntas Škapares diplomdarba koncertam Filharmonijā  pievienojās speciāli izveidota  vokālā grupa Sarmītes Ančānes vadībā - „ DANCIS”. Tas  kļuva par deju ansambļa pavadošo grupu,  ar kuru  turpmākajos 10 gados koncertēja Latvijā un ārzemēs - Igaunijā un Lietuvā, Francijā, Vācijā, Šveicē, Slovākijā un Austrijā.
    
No 1997.gada „DANČA” vokālā grupa darbojās jau kā patstāvīgs koncertējošs muzikālais kolektīvs.  Izveidojies kā vīru vokālais ansamblis, kurš  vairākkārt ieguvis republikas vokālo ansambļu konkursos godalgotas vietas, bieži uzstājas labdarības koncertos, koncertos ārzemēs. 2008.gadā piedalās Dziesmu un Deju svētku noslēguma lielkoncertā Mežaparkā  un tautas sadziedāšanas daļā uzstājas kopā ar citiem Latvijas labākajiem vokālajiem ansambļiem.

2009.gada 14. februārī pirmajā Latvijas Vīru vokālo ansambļu konkursā Madonā „ DANCIS” iegūst 1. pakāpes  diplomu 25 vīru ansambļu sacensībā.