Edvarts Virza.

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļa 18. un 19. oktobrī rīko starptautisku zinātnisku konferenci “Edvartam Virzam – 135: Nav māņi brīvība, bet kļūdīgs mērķis tavs”. Tā būs pirmā dzejnieka Edvarta Virzas daudzpusīgajai darbībai veltīta konference, kas pulcēs pētniekus un tulkotājus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas, Austrijas un Francijas.

Šajā konferencē pirmoreiz visaptveroši izvērtēs izcilā, padomju laikā pilnībā noklusētā rakstnieka Edvarta Virzas devumu mūsu literatūrā un kultūrā. Virza pieder tiem, kas piedalījās Latvijas neatkarības izcīņā ne vien ar spalvu, bet arī kā strēlnieks. Konference  iezīmēs viņa interesi, kontaktus, literārās saiknes ar Eiropas kultūru diahronā un sinhronā skatījumā. Priekšlasījumi analizēs viņa ieguldījumu ne vien literatūrā, mākslas, teātra un mūzikas kritikā, bet arī ideoloģijas, politikas, reliģijas izpratnes veidošanā. Pirmo reizi tiks izvērtēti Virzas tulkojumi citās valodās, kā arī viņa paša tulkojumi.

Konferences ietvarā skolēni prezentēs Edvarta Virzas dzejas tulkojumu un analīzes konkursa labākos darbus.

Konferenci noslēgs Edvarta Virzas Rakstu 7.  sējuma (sastādītāja Anda Kubuliņa, izdevējs apgāds “Zinātne”)  atvēršana.

Konference norisināsies 18. oktobrī LU Mazajā aulā, bet 19. oktobrī LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Visi laipni aicināti!

Programmu skatīt šeit: pirmā konferences diena; otrā konferences diena.

Dalīties