Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tautas lietišķās mākslas studija "Vāpe"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.01.2016

Tālrunis: 26126609
Mājas lapa: www.lu.lv/vape

Studiju „Vāpe” 1975.gadā dibinājusi tās ilggadējā vadītāja – māksliniece un Latvijas Universitātes docente Helga Ingeborga Melnbārde.

„Vāpe” izveidojusies par vienu no vadošo Latvijas keramikas studiju. Nostiprinājusies veiksmīga sadarbība ar Kuldīgas un Valmieras mākslas muzejiem. Ik pa pieciem gadiem veidojās jubilejas izstādes–  „Zeme”, „Laiks”, „Liedaga ritmi”, „Uguns”, "Alutiņi, vecais brāli", "Spēle. Spēles".

Mūsu misija: Nacionālā kultūras mantojuma zinātniskā izpēte, saglabāšana, tālāknodošana.
LU studentu un absolventu estētisko jūtu izkopšana, nodrošinot audzinošo, izglītojošo, saliedētības, attīstības un izdzīvošanas faktoru 21. gadsimtā.

"Vāpe" - starta laukums studentu izglītībai dekoratīvi lietišķās mākslas jomā, ko līdzdarbojoties pēdējos gados pratuši novērtēt arī Erasmus Plus programmas apmaiņas studenti no Japānas, Taivānas, Ķīnas, Slovēnijas, Grieķijas, Austrijas un Spānijas.