Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks otrie akadēmiskie lasījumi „Ziedoņa dienas 2014”
Liene Kalviša
27.05.2014

Trešdien, 28.maijā, plkst. 18.00 - 21.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltā zālē notiks 2. akadēmiskie lasījumi „Ziedoņa dienas 2014”, veltīti zinātnisku rakstu krājuma „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš” atvēršanai.

Tā  pamatā ir dzejnieka 80. dzimšanas dienai veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš”, kas notika 2013. gada maijā, nolasītie referāti.  Izdevumā  publicēti 34 zinātniski pētnieciski raksti par Imantu Ziedoni un viņa literāro mantojumu, kā arī apaļā galda saruna „Galds ir sargvieta...” un Gunāra Janaiša fotogrāfijas. Grāmatas teksta kopapjoms  518 lappuses.

Projekta vadītāja un rakstu krājuma „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš”  sastādītāja un zinātniskā redaktore ir Latvijas Universitātes (LU) profesore Ausma Cimdiņa. Izdevumu klajā laidis Zinātnes  apgāds, to atbalsta Rīgas dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Rakstu krājums turpina Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Identitātes estētika” ietvarā iedibināto latviešu pamattekstu pētījumu izdevumu sēriju, kas aizsākta 2010.gadā, laižot klajā rakstu krājumu „Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcija”. Līdz šim latviešu pamattekstu pētījumu sērijā publicēti  pieci izdevumi, bez jau minētajiem arī „Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”” (2011), „Rīgas teksts. Augusta Deglava romāns  „Rīga”” (2013), „Dzīves dziesma sarkanā. Ojārs Vācietis un viņa laiks” (2013). 

Pirmie Imantam Ziedonim veltītie akadēmiskie lasījumi „ Ziedoņa dienas 2008” notika  Latvijas Universitātē, atzīmējot viņa 75. dzimšanas dienu un Dzejniekam pašam klātesot. „Ziedoņa dienu 2008” norise dokumentēta  un aplūkojama  LU mājaslapas fotoarhīvā.

Rakstu krājuma „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš” izdošanai veltīto akadēmisko lasījumu „Ziedoņa dienas  2014” programmā:

Atklāšanas uzrunas. Izglītības un zinātne ministre Ina Druviete, Kultūras ministre Dace Melbarde, Rīgas pilsētas vicemērs Andris Ameriks, LU rektors Mārcis Auziņš, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis

Akadēmiskie lasījumi . Ausma Cimdiņa „ Imants Ziedonis. Viens pilniens Raiņa”, Silvija Radzobe „ Ziedonis un teātris”, Ilze Rūmniece „ Ziedonis klasiskajā dimensijā”, Uģis Sprūdzš  „Ziedoņa balsis Amerikā”,  Nora Ikstena „Nenoteiktais Ziedonis” ,  Vita Zelče „ Atvadas no Imanta Ziedoņa kā mediju notikums”.

Vizuāli muzikāla  performannce. Gunārs Janaitis, Raimonda Tiguls. „ Latvija godasardzē. Rīgas Doms fotoattēlos. 2013.gada 6. marts”. 

Sarunas un pateicības, brīvais mikrofons. Tikšanās ar  rakstu krājuma „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš”   autoriem un veidotājiem. Apgāda „Zinātne” grāmatu galds. 

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Ziedonis__IELUGUMS.pdf

Komentāri (0)
Pievienot komentāru: