Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! «Alma Mater» speciālizdevums veltīts LU Akadēmiskajai bibliotēkai
LU Akadēmiskā bibliotēka
13.06.2018.

13.jūnijā plkst.13.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks «Alma Mater» speciālizdevuma, veltīta LU Akadēmiskajai bibliotēkai, atvēršana.

Jaunā speciālizdevumā uzzināsiet daudz interesanta un vērtīga par LU Akadēmisko bibliotēku, kuras pirmsākumi saistās ar pirmo Rīgas rātes grāmatu dāvinājumu Reformācijas laikā, kura  savā 494 gadus ilgajā mūžā mainījusi nosaukumus un atrašanās vietas, ir ievērojama ar savu krājumu un tradīcijām. Šodien, kad viens no 21. gadsimta sabiedrības attīstības galvenajiem priekšnoteikumiem ir izglītība, informācijas un zināšanu izmantošana darbā, mācībās, ikdienas dzīvē nepārtraukti un strauji paplašinās. Kā bibliotēkas lietotājiem orientēties dažādo dokumentu klāstā? Kā uzzināt, vai vajadzīgā informācija ir atrodama bibliotēkā? Kur to atrast, ja tās nav bibliotēkas fondos?

Bibliotēkā draudzīgi sadzīvo modernās tehnoloģijas, Mārtiņa Lutera vēstules, Napoleona, Pētera Pirmā un Katrīnas Lielās parakstītie rīkojumi, Johana Kristofa Broces unikālā zīmējumu un aprakstu kolekcija, Roterdamas Erasma, Akvīnas Toma un Paracelsa darbi un Čaka dzejas rindas, ko uz papīra licis pats autors.  

Šodien bibliotēka ir ne tikai vēsturiskās atmiņas glabātāja, bet mūsdienu kultūras veidotāja un mācību bāze studentiem, būtiska avotu krātuve daudztematiskiem pētījumiem. Tā ir arī starpkultūru dialoga platforma, veidojot kontaktus ar citām valstīm un uzturot saikni ar sabiedrību, tādejādi, vēl vairāk palielinot Latvijas Universitātes vērtību.

                       

rara & rarissima

Vēsturisku grāmatu un bibliotēku kolekciju vērtību nosaka, pirmkārt, to saturs, un, otrkārt, to senums. LU Akadēmiskajā bibliotēkā glabājas 210 grāmatas, kas iespiestas līdz 1500. gadam.

Misiņa bibliotēka

Jānis Misiņš mācīja mīlēt, cienīt un godāt latviešu rakstīto un drukāto vārdu. Misiņa bibliotēka ir plauktos ievietota mūsu tautas pagātne, tagadne un nākotne, nenovērtējams nacionālās kultūras, mākslas, valodas, literatūras, folkloras un zinātnes vērtību krājums, mūsu pašapziņas nodrošinātāja un gara mantu droša krātuve, kas liek mums apzināties pamatvērtības, ar kurām varam pastāvēt līdzās citām kultūras tautām.

Dzejnieku Astrīdes un Ivara Ivasku lasītava

Abu dzejnieku draugu un labu paziņu lokā bija izcili Eiropas un Amerikas rakstnieki un mākslinieki

Sadarbība starpnozaru pētniecībā

 Klausīšanās māksla, citādā pieņemšana un saprašana, tolerance un empātija ir vērtības, kas nozīmīgas personību un zinātņu nozaru kopīgiem pētījumiem. Dinamisms starp senatni un moderno parāda katras lietas vērtību kā vēstures kontekstā, tā nākotnes perspektīvā – līdzīgā dinamikā veidojas arī bibliotēkas. Savstarpējā saprašanās ir starpnozaru attīstības un dažādu nozaru pētnieku kopdarbības atslēga.

Austrijas un Šveices mazās vēstniecības

 Austrijas bibliotēka Rīgā ir viena no 65 Austrijas bibliotēkām pasaulē. Šeit ir iespēja ne tikai lasīt grāmatas oriģinālvalodās, bet arī personīgi iepazīties ar mūsdienu Austrijas un Šveices rakstniekiem, literatūrzinātniekiem, pētniekiem, māksliniekiem un mūziķiem.

Ukrainas un Gruzijas informācijas centri

 Ukrainas Informācijas centra darba saturs ir informēt studentus un citus interesentus par Ukrainas zinātni, kultūru un literatūru, kā arī par citām mūsdienu norisēm, organizējot seminārus, konferences, izstādes, sekmēt kontaktu dibināšanu starp Latvijas Universitāti un Ukrainas augstskolām. Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsture turpinās jau vienpadsmit gadsimtus.

Azerbaidžānas, Baltkrievijas un Uzbekistānas informācijas centri

Azerbaidžānas, Baltkrievijas un Uzbekistānas informācijas centros visi interesenti laipni aicināti lasīt jaunākās grāmatas un iegūt plašāku informāciju par šīm valstīm.

Bibliotēkas krājums Latvijas izglītībai un zinātnei

Īpaši saudzīga attieksme nepieciešama, strādājot ar pergamentu un vairākus gadsimtus seniem retumiem, tad kataloģizācijas darbs tiek veikts baltos kokvilnas cimdos. Lai LU Akadēmiskās bibliotēkas resursus un apslēptās vērtības apzinātos visā pilnībā, visprātīgāk ir ļauties agrāko  laiku burvībai – doties uz bibliotēkas omulīgajām telpām, apspriesties ar bibliotekāru un meklēt interesējošos materiālus katalogos.

Krājuma digitalizācija

No LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma jau digitalizēts 700 000 lappušu. 2018. gadā plānots sagatavot digitalizācijai vēl 500 000 laikrakstu lappušu.

Restaurācija un iesiešana – grāmatas dzīve no jauna

Bibliotēkas vērtīgie krājumi prasa īpašas rūpes par to fizisko uzturēšanu kārtībā, savlaicīgu restaurāciju un iesiešanu.

Izstādes

Izstādes ir viens no izplatītākajiem bibliotēkas uzkrāto bagātību publicitātes veidiem, kā arī bibliotēkas starptautiskās sadarbības forma.

“Alma Mater” speciālizdevumu sagatavojusi LU Akadēmiskā bibliotēka un izdevis LU Akadēmiskais apgāds.