Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

KULTŪRA LU Akadēmiskais apgāds laidis klajā Ulda Vikmaņa grāmatu “Atsperšanās”
Aija Rozenšteine, LU Akadēmiskā apgāda direktora p.i.
23.01.2017

Latvijas Universitātes (LU) profesora, onkologa, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa, ilggadēja LU Medicīnas fakultātes dekāna Ulda Vikmaņa grāmata “Atsperšanās” ir visaptverošs biogrāfisks vēstījums. To izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

LU Akadēmiskajā apgādā nule iznākušās profesora Ulda Vikmaņa grāmatas “Atsperšanās” atvēršanas svētki notiks 2017. gada 26. janvārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

Profesors Uldis Vikmanis šajā grāmatā atskatījies uz dažādiem savas dzīves faktiem un notikumiem – tā, kā viņš tos redzējis. Autors stāstījumu sāk ar atsperšanos no pašiem pamatiem – dzimtas saknēm. Darba gaitā radurakstu meklējumi faktiski izvērtušies par īpašu pētījumu. U. Vikmanis norāda, ka jau bērnībā gūtais mudinājums turpmāko dzīvi saistīt ar medicīnu aizvedis viņu līdz Rīgas Medicīnas institūtam, vēlāk – Latvijas Veselības aizsardzības ministrijai, Latvijas Medicīnas akadēmijai un visbeidzot - līdz Latvijas Universitātei, kā arī dažādām mūsu valsts ārstniecības iestādēm.

1975. gadā Maskavā viņš aizstāvējis medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju “Primāri izplatīta krūts vēža ārstēšana”, bet disertācija habilitētā medicīnas doktora grāda iegūšanai “Krūts vēzis – epidemioloģija, ārstēšana, prognoze” aizstāvēta jau Latvijā. Profesors uzsver, ka daļu darba mūža veltījis jaunās ārstu paaudzes sagatavošanai, daudz enerģijas un laika ieguldījis, kopā ar domubiedru grupu atjaunojot Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, kas svinīgi tika atklāta 1998. gada 4. septembrī. Autors lasītājam piedāvā savu redzējumu par galvenajiem pavērsieniem šajā laikā un iespēju iepazīties ar daudziem svarīgiem dokumentiem, kas saistīti gan ar Latvijas Medicīnas akadēmijas, gan ar Latvijas Universitātes darbību.

Profesors Uldis Vikmanis par savu domu rakstīt biogrāfiju stāsta: “Kolēģi no Rīgas Stradiņa universitātes un dažām izdevniecībām nereti vērsās pie manis, lai uzrakstu savas atmiņas par kādu no kolēģiem, ar kuriem kopā esmu strādājis. Parasti arī piekritu. Atmiņu grāmatu nolēmu uzrakstīt, lai lasītājs redzētu, kā esmu uztvēris dažādus notikumus, biogrāfijā stāstu arī par savām saknēm, ģimeni, par sev tuviem cilvēkiem. Dažkārt pieskaros ne visai patīkamiem notikumiem, kurus aprakstu tieši tā, kā viss bijis, pievienoju arī materiālus, kas būs publicēti pirmo reizi. Rakstu par dažādām labām un ne tik labām lietām, kas saistītas ar brīvā laika pavadīšanu, par medību un makšķerēšanas īpatnībām un ticējumiem. Šīs atmiņas domātas man tuviem kolēģiem, ģimenei, bērniem un mazbērniem.”

Biogrāfijas beigās pievietots otrais bibliogrāfijas rādītājs – pirmais publicēts 2003. gadā, tajā ietvertas 254 vienības. Šajā rādītājā apkopoti publicētie, rediģētie, recenzētie un sastādītie darbi, kā arī intervijas un literatūra. Bibliogrāfiskais materiāls grupēts nodaļās pēc hronoloģijas. Rādītājs aptver laikposmu no 2003. līdz 2015. gadam. Publikācijas gada ietvaros kārtotas alfabētiskā secībā vispirms latviešu valodā, tad angļu, pēc tam krievu valodā. Pārredzamākai un ērtākai bibliogrāfijas izmantošanai pievienots publicēto darbu nosaukumu un personu alfabētiskais rādītājs. Rādītājus sastādījusi LU Bibliotēkas informācijas speciāliste Rūta Kore. Materiāli atlasīti no interneta, LU Bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem un izskatīti de visu.

Grāmatas pielikumā – Vikmaņu, Miežu, Briežu un Vētru dzimtas koks.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru: