Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

KULTŪRA Latvijas Universitātē notiks Konstantīnam Karulim veltīta rakstu krājuma atvēršanas svētki
Janīna Kursīte, LU HZF Folkloristikas un etnoloģijas katedras prof.
03.02.2017

10. februārī plkst. 16 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Akadēmiskā bibliotēka un izdevniecība “Zinātne” aicina visus interesentus uz monogrāfiska rakstu krājuma “AMOR VINCIT OMNIA. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos” atvēršanas svētkiem LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

Lasītājiem piedāvātais monogrāfiskais rakstu krājums ir par daudzpusīgu personību: valodnieku, folkloristu, literātu, literatūrvēsturnieku, žurnālistu, stenogrāfu un stenogrāfijas pētnieku, pedagogu un juristu, arī ar dziedinātāja spējām apveltīto Konstantīnu Karuli (1915 - 1997).

Konstantīna Karuļa  bagātā garīgā pasaule tiek atklāta, lasītājam piedāvājot Latvijas zinātnieku – savas nozares speciālistu – pētījumus par galvenajām jomām, kurās Karulis darbojies.

Monogrāfisko rakstu krājumu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietvertas apceres par K. Karuļa darbību, kā arī par viņa un viņa dzīvesbiedres – radio “Amerikas Balss” žurnālistes - Irēnes Karules biogrāfiju. Rakstu autori – Jānis Stradiņš, Ilga Jansone, Vita Zelče, Ojārs Bušs, Igors Koškins, Kaspars Zellis, Venta Kocere, Ieva Ančevska, Kristīne Rotbaha, Indra Čekstere, Gundega Grīnuma, Aīda Krūze, Alīda Zigmunde un Janīna Kursīte. Ievērojamākais K. Karuļa darbs valodniecībā ir “Latviešu etimoloģijas vārdnīca” (1. – 2. sēj., 1992), kas ir joprojām vienīgā latviešu vārdu izcelsmi skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā. Šajā rakstu krājumā pirmo reizi visaptveroši un padziļināti tiek pētīta un atklāta šīs vārdnīcas vieta un nozīme gan latviešu valodas, gan citu indoeiropiešu valodu kontekstā.

Krājuma otrajā daļā ievietotas agrākos gados periodikā publicētās Karuļa apceres: a) par mitoloģiju un latviešu folkloru; b) atmiņas un piezīmes par Latvijas 20. gs. vēstures notikumiem (Latvijas pirmās brīvvalsts pēdējais posms, Otrais pasaules karš un frontes avīze “Latvijas Kareivis”), kas kopsummā arī veido monogrāfiskas ievirzes pētījumu par latviešu sakrālo un laicīgo (galvenokārt – mutvārdu) vēsturi.

Apjomīgais rakstu krājums tapis ar Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība", LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļā īstenotā un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta “Zinātniskās darbības nodrošināšana latviešu filoloģijas un baltu filoloģijas studiju programmās”, Valsts Kultūrkapitāla fonda, kā arī privātu ziedotāju finansiālu atbalstu. Rakstu krājums izdots apgādā “Zinātne”.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru: