Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dace Bula.  Foto: Roberts Svižeņecs
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dace Bula. Foto: Roberts Svižeņecs
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dace Bula.  Foto: Roberts Svižeņecs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere. Foto: Roberts Svižeņecs Foto: Roberts Svižeņecs
KULTŪRA UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra jaunās nominācijas LU Akadēmiskajai bibliotēkai un Literatūras, folkloras un mākslas institūtam
Venta Kocere
11.12.2017

8. decembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinājās UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra jauno nomināciju atklāšanas pasākums. Tas pulcēja Latvijas atmiņas institūciju pārstāvjus un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības partnerus. Pirms svinīgā pasākuma notika sadarbības līgumu parakstīšana ar dokumentārā mantojuma nomināciju glabātājiem.

Pasākumā sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā saņēma Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka par nomināciju „Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs.”,  Latvijas Nacionālā bibliotēka par nomināciju „Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija (18.–19. gs)”, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts par nomināciju „Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija (1926–1947)”, kā arī Tukuma muzejs un Jēkabpils vēstures muzejs par papildinājumiem nominācijai „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.

 Sertifikātus pasniedza UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika kopā ar UNESCO programmas Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes priekšsēdētāju Andri Vilku. Uzrunas un pateicības vārdus sacīja kolekciju glabātāji – LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dace Bula.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām 2009. gadā izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Nomināciju iesniegšana notiek reizi četros gados.

Līdz šim UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistrā iekļautas šādas nominācijas: „Eduards Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.”, „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894–1929)”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”, „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā kopš 2001. gada atrodama Latvijas nominācija „Dainu skapis”, un 2009. gadā Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Plašāk par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un tās Latvijas nacionālo reģistru.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru: