2018. gada 1. janvārī tika dibināts Latvijas Universitātes Kultūras centrs. 

Latvijas Universitātes Kultūras centra galveni mērķi ir veicināt LU studējošo un darbinieku līdzdalību kultūras, mākslas un izglītības jaunrades programmās, popularizēt uz kultūras vērtībām balstītu dzīvesveidu, popularizēt LU vērtības un tēlu, izmantojot LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, nodrošināt LU efektīvu sadarbību ar kultūras organizācijām Latvijā un pasaulē.

Šobrīd Kultūras centra pakļautībā darbojas 21 amatiermākslas kolektīvs – kori, deju kolektīvi, vokālais ansamblis, senās mūzikas ansamblis, teātris, pūtēju orķestris un keramikas studija. Visi amatiermākslas kolektīvi ir Dziesmu un Deju svētku procesa dalībnieki.LU amatiermākslas kolektīvos darbojas ap 830 dalībnieku, no tiem aptuveni 600 ir studenti vai absolventi. Kolektīvi aktīvi piedalās Latvijas Universitātes, Valsts un pašvaldības rīkotajos pasākumos, Starptautiskos festivālos un konkursos, kā arī pašu iniciētos pasākumos.

2019. gadā Kultūras centra svarīgākais notikums bija piedalīšanās Latvijas Universitātes 100gades jubilejas pasākuma "Carpe Noctem - Latvijas Universitātes gadsimta nakts" organizēšanā. Jubilejas pasākumā piedalījās visi Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi.

2023. gadā LU amatierkolektīvi parādīja savu augsto mākslinieciskos sniegumu skatēs, nodrošinot sev ceļazīmi uz dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Tika iegūti vairāki augstākie apbalvojumi  dziesmu un deju svētku konkursu finālos.

   

Direktores vietnieks

Direktore

Projektu koordinatore