2018. gada 1. janvārī tika dibināts Latvijas Universitātes Kultūras centrs.  Kultūras centra galvenais uzdevums ir darbs ar darbs ar LU amatiermākslas kolektīviem. Šobrīd Kultūras centra pakļautībā darbojas 21 amatiermākslas kolektīvs – kori, deju kolektīvi, vokālais ansamblis, senās mūzikas ansamblis, teātris, pūtēju orķestris un keramikas studija. Visi amatiermākslas kolektīvi ir Dziesmu un Deju svētku procesa dalībnieki.

LU amatiermākslas kolektīvos darbojas ap 830 dalībnieku, no tiem aptuveni 600 ir studenti vai absolventi. Kolektīvi aktīvi piedalās Latvijas Universitātes, Valsts un pašvaldības rīkotajos pasākumos, Starptautiskos festivālos un konkursos, kā arī pašu iniciētos pasākumos.

Šobrīd Kultūras centra svarīgākais uzdevums ir organizēt Latvijas Universitātes 100 gadu jubilejas pasākumu “Carpe Noctem – Latvijas Universitātes gadsimta nakts” 2019. gada 27. septembrī Arēnā Rīga. Jubilejas pasākumā piedalīsies visi LU amatiermākslas kolektīvi.

Kultūras centra direktore

Edīte Simanoviča

Direktores vietniece

Ina Voliņeca

Projektu vadītājs

Andris Bergmanis