Latvijas Universitātes sieviešu koris “Balta” no 15. oktobra līdz 21. oktobrim piedalās 5. Pekinas Starptautiskajā Jaunatnes mākslas nedēļā – Pekinas Starptautiskajā koru festivālā Ķīnā.

Daudzu starptautisko konkursu laureāts – Latvijas Universitātes sieviešu koris “Balta” pēc Pekinas pašvaldības Izglītības komisijas ielūguma piedalās 5. Pekinas Starptautiskajā jaunatnes mākslas nedēļā – Pekinas Starptautiskajā koru festivālā 2018, Ķīnā. Festivāls ir viens no nozīmīgākajiem kultūras apmaiņas pasākumiem Ķīnā šajā gadā.

Konkursa norises laikā – no 15. oktobra līdz 21. oktobrim Pekinā ielūgtie 12 kori no 11 valstīm – ASV, Dienvidāfrikas, Japānas, Korejas, Malaizijas, Filipīnām, Polijas, Spānijas, Somijas, Austrijas un Latvijas sniegs koncertus slavenajā Pekinas Tsinghua Universitātē, kā arī tiksies kultūras apmaiņas koncertos citās Pekinas augstskolās un skolās.

 Pekinas Starptautiskais koru festivāls ir globāla aktivitāte mieram pasaulē, nodrošinot skatuvi dažādu valstu un dažādu etnisko kultūru koriem sekmēt mieru, draudzību un jauniešu sadarbību. Koris “Balta” festivāla norises laikā aicināts sniegt latviešu kora mūzikas meistarklasi Pekinā, uzstāties festivāla Atklāšanas ceremonijā, sniegt divus koncertus Tsinghua Universitātes koncertzālē, sniegt koncertus skolās, Nacionālajā Mākslas centra koncertzālē, festivāla Noslēguma koncertā Meng Minwei koncertzālē.

Lai iegūtu tiesības piedalīties Pekinas nozīmīgajā pasākumā, festivāla organizatoru Mākslinieciskā komisija izvērtēja kora “Balta” līdzšinējos panākumus starptautiskajos konkursos, noklausījās audio un video ierakstus, kā rezultātā ļoti daudzu pretendentu konkurencē, saņēma oficiālo ielūgumu.

 Koris Balta pateicas Latvijas Universitātei, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai, kā arī Pekinas pašvaldības Izglītības komisijai par atbalstu dalībai festivālā Pekinā!

Dalīties