Tautas deju ansamblis „Dancis” ir dibināts 1946. gadā. „Danci” vadījuši izcili profesionāļi – tautas deju speciālisti un baletmeistari Bruno Priede, Milda Lasmane, Harijs Sūna, Uldis Žagata, Alfrēds Spura un citi. Kopš 1987. gada ansambļa vadītājs ir Rolands Juraševskis. Ansambļa baletmeistari ir Sandra Vītola (kopš 2000. gada) un Aigars Ondzulis (kopš 2021. gada). Koncertmeistars – Māris Šērs (kopš 1977. gada).

„Dancis” kopj latviešu tautas deju tās visplašākajā spektrā – no latviešu skatuviskās dejas zelta fonda līdz pat mūsdienu horeogrāfu veidotām jaunrades dejām. Daudzas no “Dancī” tapušajām dejām kļuvušas par neatņemamu citu ansambļu repertuāru sastāvdaļu.

Viena no iezīmēm, kas “Danci” atšķir no citiem Latvijas ansambļiem, ir ļoti pārdomātā deju repertuāra izvēle un spēja tā dēvētās „zelta fonda” dejas skatītājam parādīt iespējami precīzi, iznesīgi un vistuvāk autoru iecerēm.

Ansambļa kodolu veido Latvijas Universitātes studenti un absolventi, kā arī dejotāji no visas Latvijas. Kopumā ap 100 dejotāju divos sastāvos – pamatsastāvā un vidējās paaudzes sastāvā, vecumā no 16 līdz 50 gadiem. Lielākā daļa „Danča” dejotāju dejo jau no agras bērnības, tādēļ deja ir kļuvusi par neatņemamu viņu dzīves sastāvdaļu.

“Dancis” ir uzstājies gandrīz visās Eiropas valstīs un arī šobrīd turpina regulāri uzstāties gan Eiropā, gan tālākās zemēs. Tāpat “Dancis” piedalās deju festivālos, ir vispasaules jaunatnes un studentu festivālu, kā arī starptautisko konkursu laureāts.

Ansamblim laika gaitā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras „Dancis” ievēro ik gadu, rīkojot gan jauno dejotāju iesvētības, un gadskārtējo Jaungada balli, gan arī citus tematiskos pasākumus. „Dancis” aktīvi piedalās arī dejotāju rīkotajos sporta pasākumus, paši organizējot “Draudzīgā hokeja dueli” ar TDA “Vektors” un „Danča florbola kausu”. „Danča” dejotāji kopā ne vien kāpj uz skatuves, bet ir labi draugi arī ikdienā, kopā pavadot savu brīvo laiku. Vairāk informācijas www.dancis.lv vai meklējot mūs sociālajos tīklos

Mākslinieciskais vadītājs

Rolands Juraševskis