Latvijas Universitātes absolventu jauktais koris ”Jubilate” ir dibināts 2006. gadā. Šobrīd korī aktīvi darbojas 62 dziedātāji, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas Universitātes absolventi. 

Koris atskaņo gan latviešu komponistu oriģinālmūziku un latviešu tautas dziesmu apdares, gan cittautu komponistu skaņdarbus. Nozīmīga vieta kora repertuārā ir garīgajai mūzikai.

Koris “Jubilate” ir piedalījies XXIV, XXV un XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos, kā arī pirmajā starptautiskajā Kopernika koru konkursā “Per musicam ad astra” Toruņā, Polijā, 2013. gadā, kur koris ieguva sudraba diplomu.

Koris “Jubilate” uzstājies arī ārpus Latvijas, koncertējot Igaunijā, Slovākijā, Čehijā, Polijā, Austrijā un Zviedrijā.

Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir profesors Juris Kļaviņš. Kormeistari – Andris Mockus un Guntars Felsbergs. “Jubilate” koncertmeistare ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Ilze Dzērve.

"Jubilate" dziedātāji vienmēr ir pratuši koncertos atklāt dziesmas spēku un varenību, parādot kora vienotību un dzīvesprieku. Koristi vienmēr atraduši laiku, lai sanāktu kopā gan koncertos, gan brīvajos brīžos, mācējuši izvēlēties pareizās dziesmas, kuras nodziedāt, sniedzot patiesu prieku koncerta apmeklētājiem. “Jubilate” ir muzicējošs kolektīvs, kurā ir vienota balss un sirds!

Mākslinieciskais vadītājs