2018. gada 1. janvārī tika dibināts Latvijas Universitātes Kultūras centrs.  Kultūras centra galvenais uzdevums ir darbs ar LU amatiermākslas kolektīviem. Šobrīd Kultūras centra pakļautībā darbojas 21 amatiermākslas kolektīvs – kori, deju kolektīvi, vokālais ansamblis, senās mūzikas ansamblis, teātris, pūtēju orķestris un keramikas studija. Visi amatiermākslas kolektīvi ir Dziesmu un Deju svētku procesa dalībnieki.

LU amatiermākslas kolektīvos darbojas ap 830 dalībnieku, no tiem aptuveni 600 ir studenti vai absolventi. Kolektīvi aktīvi piedalās Latvijas Universitātes, Valsts un pašvaldības rīkotajos pasākumos, Starptautiskos festivālos un konkursos, kā arī pašu iniciētos pasākumos.

2019.gadā Kultūras Centra svarīgākais uzdevums bija piedalīties Latvijas Universitātes 100gades jubilejas pasākuma "Carpe Noctem - Latvijas Universitātes gadsimta nakts" organizēšanā, kas norisinājās 2019.gada 27.septembrī. Jubilejas pasākumā piedalījās visi LU amatiermākslas kolektīvi, kā arī, īpašie viesi - A. Vītoliņa, A. Krauze, M. Naumova, D. Kalniņš, Z. Muktupāvels, J. Aišpurs, I. Busulis un "Abonementa orķestris", grupa "Labvēlīgais tips". Pasākumu vadīja aktieris A. Skrastiņš.

Projektu vadītājs