Latvijas Universitātes Tautas lietišķās mākslas studiju “Vāpe” dibinājusi tās ilggadējā vadītāja keramiķe, mākslas porcelāna māksliniece LU docente Helga Ingeborga Melnbārde (IN MEMORIAM 22.02.1944.-26.08.2022.)

Kopš 2022. gada septembra darbu kā studijas vadītājs pārņēmis Raitis Bobrovs, kurš darbojas "Vāpē" jau no 2008. gada.

"Izstaigā" virtuāli "Vāpes" 2021. gada rudens izstādi “8 skolmeistari no studijas “Vāpe”. Īsļaužu un garļaužu keramika”.

LU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kura jau 45 gadus nodrošina saviem studentiem, absolventiem un darbiniekiem ekskluzīvu iespēju iepazīt mākslas pasuli realizējot savas radošās ieceres vizuāli plastiskajā materiālā.

H.I. Melnbārdes vadībā “Vāpe”kļuvusi par vienu no spilgtākajām Latvijas keramikas studijām, kas ar savu neordināro keramikutematiskajās izstādēs ik gadu priecējusi ne tikai Rīgas, bet arī visas latvijas un ārvalstu skatītājus Starptautiskās izstādēs Lietuvā, Krievijā, Gruzijā un Japānā.

Ik pa pieciem gadiem savus radošos meklējumus vāpieši veltījuši gan dabas pirmelementu slavinājumam izstādēs “Zeme”, “Laiks”, “Liedaga ritmi”,  “Uguns”. Par vērienīgu “Vāpes” 30. jubilejas ekspozīciju “Uguns” (2005.) Ed. Smiļģa teātra muzejā un sakarā ar grāmatas “Tornī kāpšana” (apgāds “Madris”) publicēšanu, H.I. Melnbārdei piešķirta Rīgas pilsētas Goda balva kultūrā “Baltais zvirbulis”.

Otra studiju raksturojoša vadlīnija ir saistīta ar latviešu tautas tradicionālā kultūras mantojuma izpēti un radošu izmantošanu mūsdienīgi vizuāli plastiskās mākslas un dizaina veidošanā. Lai minam izstādes “Manai Vidzemei”, “”Manai Kurzemei”, “Nerātnības” (pēc latv. tautas nerātno dainu motīviem), “Alutiņi, vecais brāli”, “Spēle. Spēles”, kur mākslā iemiesoti mūzikas instrumenti – ūdens lakstīgalas, okarinas, udu, marimba, bungas u.c. Un kur vēl 16 autoru piedāvājumi prāta spēlei Šahs: Latviešu šahs, Vecrīgas šahs, Turku šahs, Mežazvēru šahs u.c.

No 1997. lūdz 2010. gadam un no 1992. – 2017. gadam TLMS “Vāpe” materiālā bāze nodrošināja studiju kursu “Mākslas vieta izglītībā un keramika kā apguves metode” un “Lietišķā keramika” apguvi LU PPMF. Minētajā laika posmā ap 1000 studentu no visām fakultātēm, bet īpaši ERASMUS + studenti no Eiropas valstīm un pat no Japānas, Taivānas, Austrālijas kopā ar vāpiešiem iepazina māla mākslas noslēpumus. Darbs ar studentiem deva ierosmi apgādā Mansards 2012. gadā H.I. Melnbārdei publicēt grāmatu “Veidosim!  Septiņi soļi no māla līdz keramikai”.

“Vāpe” aktīvi piedalījusies lielajās Dziesmu un Deju svētku tautas lietišāķās mākslas izstādēs, Latvijas 100 gadi 2018. gadā sagaidījām ar vērienīgu ekspozīciju “Vieta pie galda. Ielūdz Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss” kur 24 vāpieši pie 5 metru gara svētku galda klājuma sumināja pirmo Rīgas pilētas galu L.V. Kerkoviusu.

Radošā darba ņeatņemama sastāvdaļa – sadarbība ar Rīgas tekstilstudijām – TLMS “Rota” un TLMS “Rīdze”. 2019. gada sākumā Madonas novadpētniecības muzejā izcila kopizstāde “Vāpei” un “Rīdzei”  - “Māls ar linu sasatika”.

LU 100 – gadē 25. septembrī tika atvēŗta izstāde “Sveicam Alma Mater!” LU bibliotēkā, bet 2020. gada maijā svinēta  “Vāpes” 45. dzimšanas diena ar izstādi “Man tikai ziedēšana prātā”.

TLMS “Vāpe” logo ir apaļīgs māla pods ar uzrakstu “Vāpe”. Kādu noslēpumu glabā šie 4 burti? To jaunpienācēji parasti uzzina pirmajā radošajā nodarbībā. Uz tikšanos “Vāpē”!

 

Vadītāja, māksliniece

IN MEMORIAM: Helga Ingeborga Melnbārde (22.02.1944.-26.08.2022.)

Vadītājs