Latvijas Universitātes absolventu jauktais koris ”Jubilate” ir dibināts 2006. gadā. Šobrīd korī aktīvi darbojas 62 dziedātāji, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas Universitātes absolventi. 

Koris atskaņo gan latviešu komponistu oriģinālmūziku un latviešu tautas dziesmu apdares, gan cittautu komponistu skaņdarbus. Nozīmīga vieta kora repertuārā ir garīgajai mūzikai.

Koris “Jubilate” ir piedalījies XXIV, XXV un XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos, kā arī pirmajā starptautiskajā Kopernika koru konkursā “Per musicam ad astra” Toruņā, Polijā, 2013. gadā, kur koris ieguva sudraba diplomu.

Koris “Jubilate” uzstājies arī ārpus Latvijas, koncertējot Igaunijā, Slovākijā, Čehijā, Polijā, Austrijā, Zviedrijā, Indijā un Kazahstānā.

Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir profesors Juris Kļaviņš. Kormeistari – Andris Mockus un Guntars Felsbergs. “Jubilate” koncertmeistare ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Ilze Dzērve.

"Jubilate" dziedātāji vienmēr ir pratuši koncertos atklāt dziesmas spēku un varenību, parādot kora vienotību un dzīvesprieku. Koristi vienmēr atraduši laiku, lai sanāktu kopā gan koncertos, gan brīvajos brīžos, mācējuši izvēlēties pareizās dziesmas, kuras nodziedāt, sniedzot patiesu prieku koncerta apmeklētājiem. “Jubilate” ir muzicējošs kolektīvs, kurā ir vienota balss un sirds!

 

The University of Latvia Alumni Choir "Jubilate"

The University of Latvia Alumni Choir "Jubilate" was founded in 2006. It has an active membership of 60 singers, most of whom are graduates of the University of Latvia.

The choir sings compositions by Latvian and foreign composers, and both religious music and settings of Latvian folk songs have an important place in its repertoire. 

"Jubilate" has participated in the XXIV, XXV and XXVI Latvian Song Festivals, the festivals Riga 810, the VIII Nordic and Baltic Song Festival and a number of international competitions. In 2013 at the first International Copernicus Choir Festival and Competition "Per musicam ad astra" in Toruń, Poland, "Jubilate" received a silver diploma.

The choir often performs outside of Latvia and has given concerts in Austria, the Czech Republic, Estonia, Poland, Slovakia, and Sweden. Last year “Jubilate” performed in India, and this year it is planning a concert tour of Kazakhstan.

The choir's artistic director and principal conductor is professor Juris Kļaviņš, its choirmasters are Andris Mockus and Guntars Felsbergs, and its accompanist is Ilze Dzērve, a member of the faculty at the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. The choir’s singing coach is Kristiāns Krievāns.

The singers of "Jubilate" rejoice in music and in being together, they fill their songs with power and inspiration. The compositions "Jubilate" sings at its concerts bring happiness to its listeners, and the members of the choir are just as active singing together on less formal occasions. 

Heart and the voice come together in "Jubilate".

Mākslinieciskais vadītājs