Sieviešu koris "Latve" dibināts 1987. gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Kora dibināšanas ideja pieder fakultātes pirmajam dekānam Gunāram Gulbim, vēlāk dekānam Oskaram Zīdam, kas atjauno universitātē vēsturiski veidojušās mākslas tradīcijas, māksliniecisko jaunradi, veicinot kultūras aktivitātes fakultātē, augstu vērtēja kormūzikas lielo nozīmi jauno skolotāju sagatavošanā. Koris kļuva par studentu radošās muzikālās izpausmes veidu. Korī visos laikos ir dziedājušas topošās un jau esošās skolotājas, fakultātes absolventes. No pašiem pirmsākumiem kori vada diriģente un mūzikas pedagoģe, Mg. sc. educ. Ilze Feldmane.

 Kora repertuārā ir gan latviešu, gan ārzemju komponistu klasiskie skaņdarbi sieviešu koriem, gan tautas dziesmu apdares un mūsdienu mūzika. Kolektīvs nepārtraukti meklē jaunus izaicinājumus un iespējas dažādot savu repertuāru, aktīvi piedalās ne tikai LU rīkotajos pasākumos, bet arī Latvijas mūzikas dzīvē, Baznīcu nakts koncertos, sadarbojies ar Latvijas koklētāju ansambļiem .  Kopš dibināšanas koris piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus". Kora "Latve" balsis ir skanējušas daudzviet Eiropā, lieliski pārstāvot LU un Latvijas vārdu, kā arī izcīnot godalgotas vietas dažādos starptautiskos koru konkursos.

 Par tradicionāliem ir kļuvuši kolektīva jubilejas koncerti, kas skanējuši LU Lielajā aulā, Latviešu biedrības nama Zelta zālē un Anglikāņu baznīcā. Neskatoties uz to, ka LUPPM atradusi jaunu mājvietu, koris turpina darboties vēsturiskajās fakultātes telpās Jūrmalas gatvē 74./76. 

Mākslinieciskā vadītāja

Ilze Feldmane